Mikrobiom a alergie

11.08.2023

Příklady  vědeckých  studií, které se zabývaly vlivem střevního mikrobiomu na vznik alergií a pozitivním účinkem probiotik:

Studie: Kalliomäki M, Salminen S, Poussa T, et al. (2001). Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet, 357(9262), 1076-1079.

Závěr: Tato studie zkoumala účinek probiotického doplňku stravy na prevenci atopických onemocnění (včetně alergií) u dětí. Bylo zjištěno, že děti, které užívaly probiotika od narození do dvou let, měly signifikantně nižší riziko vzniku atopických onemocnění ve věku pěti let.

Studie: Penders J, Thijs C, van den Brandt PA, et al. (2007). Gut microbiota composition and development of atopic manifestations in infancy: the KOALA Birth Cohort Study. Gut, 56(5), 661-667.

Závěr: Tato studie se zaměřila na spojitost mezi složením střevního mikrobiomu v dětství a vývojem atopických projevů. Zjistilo se, že určité změny v mikrobiomu byly spojeny s vyšším rizikem vzniku atopických onemocnění, což naznačuje, že mikrobiom může hrát roli ve vývoji alergií.

Studie: Wang M, Karlsson C, Olsson C, et al. (2008). Reduced diversity in the early fecal microbiota of infants with atopic eczema. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 121(1), 129-134.

Závěr: Tato studie se zaměřila na rozmanitost střevního mikrobiomu u novorozenců s atopickým ekzémem. Bylo zjištěno, že novorozenci s atopickým ekzémem měli nižší rozmanitost mikrobiomu ve svých stolicích ve srovnání s těmi, kteří atopický ekzém neměli.

Tyto studie poskytují důkazy o spojitosti mezi složením střevního mikrobiomu a vznikem alergií. Zároveň se objevují důkazy o pozitivním účinku probiotik na prevenci a zmírnění alergických projevů. To naznačuje, že péče o zdravý mikrobiom může hrát důležitou roli v prevenci alergií u dětí a snižování alergických reakcí u jedinců trpících atopickými onemocněními.

© 2023 Ing. Karin Berkovcová
karin.berkovcova@seznam.cz
tel. 777 333 729  
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!