Inspirace - cítit se lépe

Antony de Mello – Bdělost

"Démony, se kterými bojujete, vždycky posilujete."

"Abyste se osvobodili, není třeba něco udělat,

je třeba se něčeho zbavit."


Dr. Bernie S. Siegel – 365 receptů do duši

" Většina z nás se vzdává svého života, aby potěšila

rodiče, učitele, partnery a další osoby. Přestaňte

ztrácet svůj život a najděte ho tam, kde víte, že

existuje, v touze vašeho srdce. Nikdy nebudete

dokonalým mužem nebo ženou, pokud se nestanete

sebou samým, nikoli s absencí chyb.


Gregg Braden – Kódy vědomí

"Žijeme podle toho, co si myslíme o okolním světě,

o sobě i o svých schopnostech a jejich hranicích."


Brandon Bays – Svoboda

"Pokud se otevřete jádru jakékoli emoce, naleznete mír,

po němž toužíte. Emoce jsou vaši nejlepší přátelé.

Jsou branou do vaší duše."


Robin S. Sharma – Mudr, surfař a byznysmenka

"Žít v hlavě a daleko od srdce je dost stresující."


Laurent Gounelle – Muž, který chtěl být šťastný

"Nikdy nikoho nenechej, aby ti říkal, co dokážeš nebo

nedokážeš. Je na tobě, co si vybereš a jak budeš žít."


Joe Vitale, Ihaleaka Hew Len, Ph.D – Svět bez hranic

"Problémy nespočívají v lidech, místech a situacích,

ale v myšlenkách na ně."


Paulo Coelho – Alchymista

"Tam, kde bude tvůj poklad,

bude i tvé srdce."


Bernie S. Siegel, MD – Láska, medicína a zázraky

"Láska uvolňuje neuvěřitelnou energii,

která podporuje biochemii uzdravování."


Kurt Tepperwein – Mentální trénink

"Zázraky čekají na to, až jim dovolíte přijít tím,

že pro ně vytvoříte příčiny."


Albert Einstein

"Problémy nelze vyřešit stejným způsobem myšlení, jakým vznikly."


Don Miguel Ruiz – Čtyři dohody

"Jediným důvodem proč jsme šťastní je to, že jsme se rozhodli být šťastní.

Štěstí je volba a utrpení právě tak."


Jack Canfield, D.D. Watkinsová – Klíč k životu

"Sledujte, kam chce vaše energie jít,

ne kam si myslíte, že by měla jít."


Fritjof Capra – Tao fyziky

"Kvantová teorie odhaluje jednotu vesmíru. Ukazuje,

že svět nemůžeme rozložit na nazávisle existující nejmenší

jednotky. Když pronikneme do látky, příroda nám neukáže

izolované "základní stavební bloky", ale jeví se jako složitá

síť vztahů mezi rozličnými částmi celku."


Sri Chinmoy – Křídla radosti

"Buď šťastný!"

"Buď šťastný ráno s tím, co máš".

"Buď šťastný večer s tím, co jsi."


Dr. Alexander Loyd, Ben Johnson – Léčebný kód

"Klíč k léčbě problémů v jejich základu se nachází v lidském srdci."


Kurt Tepperwein – Poselství tvé duše

"To já nemůžu!" Kdo tohle říká, stanoví meze sám sobě.

Čmelák má plochu křídla 0,7cm2 a váží 1,2g. Podle všech

zákonů aerodynamiky a plošného zatížení by při tomto poměru

nemohl létat. Čmelák to ale neví, a tak prostě létá!

Buďte jako čmelák a leťte!"


Kay Pollak – Žádná setkání nejsou náhodná

"Skutečnost a mé vnímání skutečnosti nejsou totožné."


Shakti Gawain – Tvůrčí představivost

"Zlo je jako stín – nemá svou vlastní sílu, reálnou podstatu,

je prostě nedostatkem světla. Stín nemůžete donutit, aby zmizel

tím, že se pokusíte s ním zápasit, zašlápnout jej. Abyste přinutili

stín zmizet, musíte ho osvítit."

Richard Bach – Příručka mesiáše

"Každá událost je subjektivní : nezáleží na tom, co znamená,

ale na tom, co znamená pro vás."


Chogyam Trungpa – Shambhala posvátná cesta bojovníka

"Velká část chaosu ve světě probíhá proto, že lidé neoceňují sami sebe.

Když sami k sobě nerozvinou sympatii a jemnost, nemohou v sobě

prožít harmonii ani mír a pak to, co promítají do ostatních, je také

neharmonické a zmatené."


Akong Tulku Rinpoče – Krocení tygra

"Máme-li dospět ke klidu, musíme na sobě pracovat. Vypěstujeme-li

klid ve svém nitru, nebudeme ho už muset hledat ve vnějším světě.

S myslí, která dozrála k dokonalému klidu, nebudeme reagovat

negativně, ať se děje cokoli."


Bruce H. Lipton, Ph.D. – Biologie víry

"Schopnost vědomé mysli potlačit předprogramované chování v podvědomé

mysli je základem svobodné vůle."


Pierre Franckh – Zákon rezonance

"Dokud neodpustíte a neuvolníte stará zranění,

zůstáváte stát a necháte druhé ovládat váš život."


Deepak Chopra – Anatomie zázraku

"Přišel poutník do jedné vesnice a odebral se k místnímu mudrci.

Příchozí pravil : "Uvažuji, že bych se tu usadil. Rád bych věděl,

jaké tu budu mít sousedy. Můžeš mi říct, jací lidé tu žijí?"

Mudrc odpověděl :" A jací lidé žili tam, odkud přicházíš?"

Příchozí odpověděl : " Ále, samí zloději, podvodníci a lháři."

Mudrc odpověděl: "Tak tady žijí úplně stejní." Poutník odešel

a už se nevrátil. Do vsi vstoupil jiný poutník. Vyhledal mudrce

a řekl : " Uvažuji o tom, že bych se usadil ve vaší vsi. Můžeš mi

říct, jací lidé tu žijí?" Mudrc odpověděl : " Řekni mi, jací lidé žili tam,

nejmírnější, nejsoucitnější a nejpomilováníhodnější lidé. Budou

mi velice chybět." Starý mudrc odpověděl: " Neboj se. U nás

žijí úplně stejní lidé."

Rozhodnutí


Můžeš žít v proudu života, nebo mimo něj.

Můžeš žít v neustálém boji, nebo s vědomým vnitřního klidu.

Můžeš se nechat ovládat svými emocemi, nebo je poznat a přijmout.

Můžeš věřit pravdám svého okolí, nebo začít věřit sám sobě.

Můžeš dát ostatním moc nad svým životem, nebo si řídit svůj život sám.

Můžeš být spokojený s tím, co máš, nebo přemýšlet o tom, co ti neustále chybí.

Můžeš poznat sám sebe, nebo vinit ze své nespokojenosti ostatní a okolnosti.

Můžeš se radovat z dnešního dne, nebo nadávat na počasí.

Můžeš zůstat sedět a čekat, nebo se dát do pohybu směrem ke změně.

Můžeš hledat důvody, proč něco nejde, nebo způsoby, které tě dovedou do cíle.

………………

Můžeš všechno, co chceš.

Jsi svobodná bytost.


© 2023 Ing. Karin Berkovcová
karin.berkovcova@seznam.cz
tel. 777 333 729  
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!